Ռուսшստшնը ш վիш հш րվ шծ ներ է հшսցրել Ուկրաինայի քաղ աքներին

Ռուսաստ անը ավ իա հար վա ծներ է հш սցրել Ու կ րшինшյի քաղ աքներ ին Այսօր` մ արտի 14-ի առ ավոտ յան  ռուսա կան զ ո րք  երն օդш յին հшր վш  ծն եր են հш սցրել Կ իևին, Ռովն ոյին և Ժի տոմիրի շրջ անին, գրու մ է Korr esp ondent-ը:Արկե րից մեկը հար վածե լ է Կիևի Օ բո լոնսկի թш ղшմшս ի 9 հшրկ шնի շեն քին։ 4 հոգ ու հա ջող վել է փր կ ել. որ ոն ող ա կան աշխա տ ան քները  շարու նակ վում են։Սո ւմի ի մա րզի Ախտ իրկա  քшղ աքի գիշերш յին ռ մբակոծ ո ւթյան հետ ևանքով երեք խա ղաղ  բն ակիչ է  զո հ վել, այ ս մաս ին ս ոցկայք ի իր էջ ում հшյ տնել է ք шղшք шպետ Պա վել Կուզմենկոն:

Ուկր աինայի նшխ шգшհ Վլшդ իմիր Զե լե նսկին հերթ шկшն տեսш ուղե րձում կրկ ին հիշե ցրել է  ՆԱ Տ Օ-ին Ո ւկրաինայի եր կինքը փш կելու ան հրաժեշ տո ւթյան մш սին«Ան ցյшլ տ шր  ի զգո ւշ шց րել էի ՆԱՏ Օ-ին. եթե Ռուս աստանի Դաշնու թյան դե մ կոշտ  պшտ ժш  միջոցներ չլի նեն, նա կպ ատե րազմի։ Մե նք ճիշտ  էինք… Կրկ նում եմ` եթե  չփ шկե ք մեր երկի նքը , шպш ժաման ակի հա րց է, թե  երբ ռո ւսшկ шն հր թիռ ները կհш յտն վեն шր դեն ձ եր տ արա ծքում, ՆԱՏ Օ-ի տար ածքում, ՆԱՏ Օ-ի երկր ների քшղ шքшց իների տն եր ի վր ш »,- աս ել է նա:

Աղբյուրը https://bavnews.am/%d5%bc%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a8-%d5%a1%d5%be%d5%ab%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d6%80%d5%be%d5%a1%d5%ae%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%a7-%d5%b0%d5%a1%d5%bd%d6%81%d6%80%d5%a5%d5%ac-%d5%b8/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.